Verenigingen

Een bloeiend verenigingsleven draagt bij aan ons sociaal weefsel, zorgt ervoor dat mensen zich kunnen ontplooien, anderen kunnen ontmoeten, een leuke tijd beleven… . Iedereen zou de kans moeten hebben deel te nemen of bij te dragen aan het verenigingsleven. Toch stellen we vast dat mensen in kwetsbare situaties vaak geen deel uitmaken van deze initiatieven. Op één of andere manier geraken ze er niet, terwijl ook zij nood hebben aan ontmoeting en verbinding.

Welkom

Welkom

Heel wat verenigingen zijn bereid inspanningen te leveren en doen hun best hun werking open te stellen voor iedereen. Veel drempels zijn in kaart gebracht, maar toch lukt het niet altijd om ook mensen in kwetsbare situaties deel te laten uitmaken van het verenigingsleven.

Leer- en reflectiemomenten

BAZ organiseert daarom leer- en reflectiemomenten om samen met alle betrokkenen ideeën uit te wisselen en te leren over drempels waarmee je moet rekening houden. 
BAZ baseert zich op reeds bestaande goede praktijken en verspreidt nieuwe ideeën als inspiratiebron. 

Proeftuinen

BAZ zet daarenboven mee proeftuinen op om mensen in kwetsbare situaties op een duurzame manier te betrekken.

Workshop ‘Iedereen welkom in jouw vereniging?’

Wil jouw vereniging of organisatie graag mensen in kwetsbare situaties bereiken en betrekken? Misschien heb je al één en ander geprobeerd, misschien bereik je reeds mensen in kwetsbare situaties maar wil je graag een tandje bijsteken? Of misschien heb je geen idee waar te beginnen? Dan is deze workshop beslist iets voor jou en je vereniging. 

Programma

Tijdens de workshop krijg je inspiratie over hoe je mensen in kwetsbare situaties kan betrekken in je vereniging of organisatie. Je krijgt ook de kans eigen vragen en kwesties te formuleren. Samen met anderen reflecteer je kritisch over de eigen werking. Je ontwikkelt samen nieuwe ideeën, zoekt met de input van alle betrokkenen naar oplosssingen en gaat naar huis met een eerste plan van aanpak om jouw uitdagingen aan te gaan.

Voor wie

Leden en bestuursleden van verenigingen en organisaties die bereid zijn kritisch na te denken over hun eigen werking en de intentie hebben mensen in kwetsbare situaties te betrekken bij hun werking.

Praktisch

Deze workshop wordt gratis aangeboden door BurgersAanZet.

Het enige wat jij en je vereniging moet doen, is zorgen dat er een zaal ter beschikking is met het nodige ondersteunend materiaal (beamer, flappen, tafels, stoelen…) en voldoende mensen (liefst uit verschillende verenigingen) verzamelen die geïnteresseerd zijn deze workshop te volgen.

Ben je geïnteresseerd in deze workshop?

Neem contact op via Emilie.VanDaele@BurgersAanZet.be

Ook goesting om die drempels weg te werken, laat je alvast inspireren door ‘Inspireer elkaar’. of neem contact op met Emilie Van Daele (LUS) of Peggy Weckhuysen (EKC)

Neem contact op met
Emilie Van Daele (LUS)
Emilie
Peggy Weckhuysen (EKC)
Peggy