Screencast

De rol van de eerstelijn bij het ondersteunen en zichtbaar maken van informele initiatieven

BurgersAanZet ervaart dat het voor organisaties actief in de brede welzijnssector niet evident is om informele netwerken en burgerinitiatieven een plaats te geven. Het is een heuse zoektocht om de leuze ‘niet voor hen maar met hen’ in de praktijk te realiseren: hoe krijg je zicht op zo’n initiatieven? Wat is je rol als eerstelijnshulpverlening en hoe verhoudt de eerstelijnshulpverlening zich tegenover deze initiatieven? … 

Om lokale besturen en hulpverleners rond deze thema’s te laten nadenken ontwikkelde BAZ een screencast over het belang en de meerwaarde van informele netwerken en burgerinitiatieven.

In het eerste deel van de screencast wordt ingegaan op enkele verhalen van mensen voor wie deze initiatieven het verschil maakten en wordt stilgestaan bij de vraag over welke initiatieven het dan precies gaat.Het tweede deel zoomt in op de rol van lokale besturen bij het ondersteunen van de tweede welzijnspijler en wordt van nabij bekeken wat voor ondersteuning je als stad of gemeente kan bieden. Een derde deel staat dan weer stil bij de rol van de eerstelijns hulpverlening. Deze pijler speelt namelijk een belangrijk rol in het erkennen en promoten van die initiatieven die draaien om verbinding en vrijwillig engagement.