Over ons

BurgersAanZet (BAZ) is een samenwerkingsverband, dat expertise over kracht- en netwerkgericht werken voor en door burgers, toegankelijk maakt.
Het bestaat uit 5 vrijwilligersorganisaties: ArmenTeKort vzw, Domo vzw,
EK-c, LUS vzw en Magenta.

Wie zijn we ?

De partners van BurgersAanZet delen een jarenlange ervaring en expertise met krachtgericht en netwerkversterkend werken met en voor burgers:

  • Krachtgerichtdus vertrekkend vanuit kansen en mogelijkheden, talenten en interesses die bij alle mensen aanwezig zijn
  • en Netwerkversterkend, dus met aandacht voor het belang van onderlinge verbondenheid tussen mensen

Met de vrijwillige inzet van de ‘gewone’ burger als motor, slagen wij er elk op een eigen manier in om mensen dichter bij elkaar te brengen; kwetsbaarheid een plaats te geven in het gewone samen leven; breder te kijken dan kwetsbaarheid, ziekte of onvermogen; oplossingen te vinden voor kwetsbare situaties…

Visie

Wij geloven in de weerbaarheid, veerkracht en creativiteit van mensen, en in hun vermogen om samen met anderen hun leven invulling te geven en het in handen te houden.

BurgersAanZet gelooft dat er in een zorgzame samenleving naast een goed uitgebouwde zorg- en hulpverlening door beroepskrachten over sectoren heen, ook nood is aan een 2de welzijnspijler. Een pijler die complementair is aan de eerste en die vertrekt van initiatieven van mensen en vrijwillige betrokkenheid op elkaar. 

Een pijler die een breed gamma van projecten, acties en vaak informele initiatieven of acties bundelt die vertrekken van krachten van mensen, hun netwerk en het sociale en menselijk kapitaal dat lokaal aanwezig is.

Missie

Wij ontwikkelen en promoten krachtgerichte en netwerkversterkende aanpakken voor en door burgers. We doen dit door intensieve onderlinge samenwerking te stimuleren.

 

Jaarplannen
Download
Jaarplan 2019
Download
Jaarplan 2021
Jaarverslagen
Download
Jaarverslag 2020