Lokale besturen

BAZ wil een partner zijn van die lokale besturen die aandacht willen geven aan krachtgerichte en netwerversterkende initiatieven van burgers.

BAZ inspireert jou als lokaal bestuur over jouw rol ten aanzien van burgerinitiatieven en de manier waarop je deze burgerinitiatieven van onderuit kan ondersteunen.

 

BAZ reikt hiervoor inspirerende verhalen en goede praktijkvoorbeelden aan. Zij helpt lokale besturen om de burgerinitiatieven in hun gemeente mee zichtbaar te maken, zodat andere besturen, maar ook burgers en sociale organisaties weten waar ze terecht kunnen, geïnspireerd worden en van elkaar kunnen leren.

Via Inspireer elkaar’ kan je de burgerinitiatieven in jouw gemeente helpen zichtbaar maken.

Screencast: rol van lokale besturen bij het ondersteunen  van informeel initiatief

BAZ ontwikkelde een screencast voor lokale besturen om hun rol en positie ten aanzien van burgerinitiatieven te verhelderen.

Ondersteuning van een 2de welzijnspijler gaat over bewustwording van de omkering in participatie. Vragen als, wat zijn burgerinitiatieven en welke wil je als gemeente ondersteunen, op welke manier en wat heeft de gemeente hiervoor nodig, komen aan bod. Deze screencast richt zich naar mensen die willen nadenken, reflecteren, samen leren en inzichten verwerven.

Coachingtraject

Wanneer de rol van de gemeente ten aanzien van burgerinitiatieven duidelijk is, kan BAZ  een coachingssessie aanbieden aan die besturen die een ondersteunende rol voor deze initiatieven willen opnemen. Immers lokale besturen willen vaak het liefst ‘hands on’ aan de slag. 

BAZ voorziet een coachingstraject voor die lokale besturen die hun rol verder willen concretiseren. Het coachingstraject bestaat uit drie delen: 

  1. een analysefase

  2. een vormingstraject voor die beleidsmedewerkers

  3. conlusies en afspraken.

Ook benieuwd waar BAZ actief is? Bekijk alvast ‘Inspireer elkaar’ en selecteer lokale besturen of contacteer  Suzy Maes (ArmenTeKort).

Neem contact op met
Suzy Maes (ArmenTeKort)
Suzy