Jongeren

Actieplan jongvolwassenen.  

Vanaf 1 januari 2019 worden een aantal burgerinitiatieven binnen de jeugdhulpverlening voor jongeren en jongvolwassenen door de overheid erkend. Het zijn burgerinitiatieven die als volwaardige partner bijdragen aan het creëren van een duurzame context voor kwetsbare jongvolwassenen, door het inschakelen van vrijwilligers onder de performante coaching, supervisie en intervisie van professionals. 

Vanuit BurgersAanZet juichen we deze bewuste keuze van de overheid toe.  Het is een zeer belangrijke erkenning van de nood aan extra initiatieven naar kwetsbare jongeren toe m.b.t. krachtgericht werken en netwerkontwikkeling vanuit burgers/vrijwilligers. 

Het gaat over een tweede welzijnspijler die niet wordt verengd tot het inzetten van vrijwilligers als verlengstuk van professionele hulpverlener. Een tweede pijler die vertrekt van de erkenning dat vrijwillige betrokkenheid van mensen op het leven van jongeren een zeer waardevolle én noodzakelijke aanvulling is op het ruime, kwaliteitsvolle aanbod vanuit de professionele hulpverlening.  Meer nog, jongeren omringen met mensen die vanuit een persoonlijke band betrokken zijn is de beste garantie voor jongeren op een goed leven, een leven waarin vertrokken wordt van kansen, krachten, interesses en sterktes.  Het zorgt voor een ‘fond’, een ‘basis’ waarop de hulpverlening die nodig is, geënt kan worden.  Tegelijk biedt het de jongere ook de beste garantie op eigen regie en zelfbepaling.  

1 gezin 1 plan

De laagdrempelige jeugdhulp werd in 2018 en 2019 structureel versterkt. Over heel Vlaanderen werden nieuwe samenwerkingsverbanden gesubsidieerd die snel en laagdrempelig met gezinnen aan de slag kunnen gaan op een krachtgerichte en netwerkversterkende manier. Zo werden 15 samenwerkingsverbanden 1 gezin 1 plan opgericht over heel Vlaanderen waarin centraal staat dat voor 1 gezin 1 plan wordt uitgewerkt en dat de hulpvraag binnen de maand wordt beantwoord. 

De regionale samenwerkingsverbanden bestaan uit diverse organisaties en diensten uit het welzijns- en het onderwijslandschap. Maar ook Burgerinitiatieven werden in verschillende samenwerkingen meegenomen. 

Samenwerken over de sectoren heen

Bij het samenwerkingsverband Trefplaats Jeugdhulp Kempen, werd expliciet gekozen om maximaal in te zetten op een samenwerking met BurgersAanZet om zo het aanbod van de 5 BAZ partners nog meer beschikbaar te maken in de regio. Het enthousiasme op het terrein is groot voor deze innovatieve aanpak.  Er werd een belangrijke stap gezet om over de grenzen heen van verschillende sectoren en Burgerinitiatieven samen te werken in belang van jongeren en gezinnen die ondersteuning nodig hebben. 

Neem contact op met
Mirjam (EKC)
Mirjam