Blenders vzw

Burgers
Lokale besturen

De stad Geel kiest heel bewust voor een samenwerking met ArmenTeKort in de strijd tegen armoede. De komende jaren zal de stad ondersteuning en middelen inzetten om Geelenaars die het moeilijk hebben, te koppelen aan een buddy.

ArmenTeKort Kempen, een burgerinitiatief bij uitstek, wil door middel van een buddywerking kansarmoede doorbreken. Dat doen ze door kansrijke burgers te verbinden met minder kansrijke burgers. Gedurende een traject van twee jaar versterken opgeleide vrijwilligers de krachten en talenten van mensen die het geloof in zichzelf verloren hebben. ArmenTeKort en Blenders creëren daarbij een belangrijke extra welzijnspijler naast de reguliere hulpverlening.

atk kempen
Neem contact op met Suzy
Blenders vzw
Suzy
Maes
Volwassenen
Campus Blairon 714
Turnhout, Antwerpen
0475464211
Neem contact op met Suzy