BAZ Inspireert

Maak mee het verschil!

De vijf organisaties van BurgersAanZet delen een jarenlange expertise met krachtgericht en netwerkversterkend werken met en voor burgers, elk op hun eigen manier.

Vanuit deze expertise willen wij burgers, maar ook lokale besturen, verenigingen en welzijnsorganisaties inspireren om vanuit die kracht- en netwerkversterkende aanpak samen met burgers, te bouwen aan een tweede welzijnspijler.

Wat wil BAZ bereiken?
BurgersAanZet informeert, inspireert en innoveert voor en met:
Burgers
Verenigingen
Welzijnsorganisaties
Lokale besturen

BAZ helpt u om mee het verschil te maken

BurgersAanZet stelt haar ervaring ten dienste door de ontwikkeling en promotie van strategieën, processen en methodieken die krachtgericht en netwerkversterkend werken voor en door burgers stimuleren. We doen dit via co-creatie met alle betrokkenen.

Wat doet BAZ?

Zichtbaar

BAZ reikt manieren aan om deze krachtgerichte burgerinitiatieven zichtbaar te maken voor burgers, lokale besturen, het middenveld en de welzijns- en gezondheidssector, zodat burgers weten waarvoor ze in hun buurt bij elkaar terecht kunnen.

Iedereen mee

BAZ inventariseert, ontwikkelt en verspreidt kracht- en netwerkgerichte methodieken en strategieën voor socio-culturele verenigingen en burgerinitiatieven. Hierdoor kunnen zij nog meer proactief stappen zetten om burgers in kwetsbare situaties vanzelfsprekend welkom te heten en hiervoor drempels weg te werken.

Vanuit een krachtgerichte bril

BAZ brengt burgers aan zet en wil aandacht en (h)erkenning voor een krachtgerichte kijk op vrijwillig engagement en betrokkenheid van burgers op elkaar. BAZ inspireert mensen, verenigingen, (zorg)organisaties en lokale besturen, daagt hen uit én ondersteunt hen om te experimenteren.

Bouwen aan een 2de welzijnspijler

BAZ is een compagnon de route voor burgers en verenigingen die zelf de handen uit de mouwen willen steken en een bijdrage willen leveren aan het versterken, differentiëren en uitbreiden van een 2de welzijnspijler in hun gemeente of buurt.

Naar lokale besturen (in de regisseursrol) wil BAZ een partner zijn in hun zoektocht naar hun rol in dit alles.