De vijf vrijwilligersorganisaties binnen het huidige samenwerkingsverband

ArmenTekort

ATK koppelt kansrijke en kanszoekende buddy’s aan elkaar. Vanuit de sterktes die beide buddy’s aan elkaar te bieden hebben ontwikkelen ze hun talenten verder. De kanszoekende buddy versterkt zich om (kans)armoede te overwinnen.

DOMO vzw

Bij DOMO vzw ondersteunen mensen uit de buurt kwetsbare gezinnen of gezinnen in moeilijkheden.

Eigen Kracht Centrale

EKC brengt persoonlijke netwerken bij elkaar om samen tot een plan of oplossingen te komen voor kwetsbare situaties. Mensen behouden maximaal zelf regie over het eigen leven.

Lus vzw

Lus vzw ondersteunt mensen om werk te maken van een (sterk) persoonlijk netwerk van vrienden, familie, kennissen, buren… om zo goed of beter omringd door het leven te kunnen gaan.

Magenta

Magenta brengt ouders van kinderen met een beperking en jongeren met een beperking samen om doorheen workshops en inspirerende gesprekken het leven terug in eigen handen te nemen en een eigen weg uit te stippelen.

De expertise binnen het samenwerkingsverband

De partners van BurgersAanZet delen een jarenlange ervaring en expertise met krachtgericht en netwerkversterkend werken met en voor burgers:

  • Krachtgericht, dus vertrekkend vanuit kansen en mogelijkheden, talenten en interesses die bij alle mensen aanwezig zijn
  • en Netwerkversterkend, dus met aandacht voor het belang van onderlinge verbondenheid tussen mensen

Met de vrijwillige inzet van de ‘gewone’ burger als motor, slagen wij er elk op een eigen manier in om mensen dichter bij elkaar te brengen; kwetsbaarheid een plaats te geven in het gewone samen leven; breder te kijken dan kwetsbaarheid, ziekte of onvermogen; oplossingen te vinden voor kwetsbare situaties…

Visie en Missie van BurgersAanZet

Visie

Wij geloven in de weerbaarheid, veerkracht en creativiteit van mensen, en in hun vermogen om samen met anderen hun leven invulling te geven en het in handen te houden.

Missie

Wij ontwikkelen en promoten krachtgerichte en netwerkversterkende aanpakken voor en door burgers. We doen dit door intensieve onderlinge samenwerking te stimuleren.