Wie zijn we

BurgersAanZet is een samenwerkingsverband dat werd opgericht door vijf vrijwilligersorganisaties.

Onze organisaties delen een jarenlange expertise met krachtgericht en netwerkversterkend werken met en voor burgers, elk op hun eigen manier. Binnen onze organisaties zetten mensen zich in voor een betere kwaliteit van leven, vertrekkend vanuit wat bij hen leeft, vanuit hun mogelijkheden en kwetsbaarheden, vanuit hun onderlinge verbondenheid…

Minister Vandeurzen moedigde de oprichting van BurgersAanZet als samenwerkingsverband aan, om krachtgericht en netwerkversterkend werken op lokaal niveau mee te ondersteunen. Voor de komende vijf jaar werden hiervoor werkingsmiddelen voorzien.

Lees hier meer over de verschillende partners, hun expertise en het samenwerkingsverband

Wat doen we

BurgersAanZet stelt haar expertise ter beschikking van burgers of verenigingen die, geraakt door een maatschappelijk appél, een (extra) bijdrage willen leveren aan (meer) welzijn en welbevinden in de samenleving.

BurgersAanZet wil ook een partner zijn van lokale besturen. Besturen die bij de realisatie van een inclusief sociaal beleid aandacht willen geven aan krachtgerichte en netwerkversterkende initiatieven van burgers, en hun meerwaarde voor een warme, betrokken stad of gemeente.

Tenslotte wil BurgersAanZet ook aandacht hebben voor de lokale betrokkenheid van beroepskrachten uit verschillende sectoren, en de rol die zij kunnen hebben om de informele bekommernis van burgers onderling, ruimte te geven.

BurgersAanZet wil zowel informeren, inspireren als innoveren

Lees hier meer over wat BurgersAanZet wil doen

Waarom

Alle mensen, ook de meest kwetsbare, moeten met al hun mogelijkheden en kwetsbaarheden een eigen zinvolle plek kunnen innemen in de samenleving. Informele betrokkenheid en bekommernis van mensen met en voor elkaar is een voorwaarde die dit mogelijk maakt. Deze betrokkenheid vertrekt vanuit ‘gifts’ of ‘krachten’ die mensen elkaar spontaan, vaak onbewust, aanbieden. Dit zichtbaar maken, uitdragen, bevragen en versterken, zal bijdragen aan een beter ‘samen leven’ voor iedereen.

Lees hier meer over de drijfveer en de context van BurgersAanZet